Wprowadziliśmy nowe tematy warsztatów szkoleniowych:

 

 

 1. Trening uważności i koncentracji oraz wprowadzania metod relaksacyjnych na zajęciach przedszkolnych- (przedszkole) 3 h nowość!
 2. Techniki relaksacyjne oraz zwiększające koncentrację i uważność na lekcjach sposobem na poprawę wyników oraz zwiększenie atrakcyjności zajęć szkolnych- (szkoła podstawowa 1-3 lub 4-8) 3 h nowość!

 

 

 

Najczęściej wybierane tematy warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli:

 

 

 1. Kluczowe kompetencje nauczyciela przyszłości- lider w edukacji - (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h nowość!
 2. Myślenie wizualne- podstawowe narzędzie pracy nauczyciela (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h nowość!
 3. Storytelling- sposób na zaciekawienie, zainspirowanie i pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów (szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h
 4. Myślenie krytyczne jako podstawowa kompetencja XXI wieku i narzędzie w pracy nauczyciela przyszłości (szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h nowość!
 5. Storytelling dla najmłodszych (przedszkole, szkoła podstawowa- klasy 1-4) 3h
 6. Narzędzia coachingowe dla nauczycieli. Jak być uważnym i twórczym w pracy z uczniami (przedszkole, podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h
 7. Edukacja dla przyszłości. Trening kreatywności w edukacji z użyciem innowacyjnych metod edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h nowość!
 8. Trudny uczeń/ trudny rodzic i zagrożenie konfliktem. Zasady prowadzenia trudnych rozmów- trening (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h
 9. Współpraca z rodzicami- metody, formy, dbanie o jakość i ciągłość (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h
 10. Mediacje w edukacji. Narzędzia mediacyjne dla nauczyciela (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h nowość!

 

 1. Skuteczna komunikacja z rodzicami, uczniami i współpracownikami - trening dla nauczycieli (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h
 2. Agresja. Trening postępowania w przypadku zachowań agresywnych ze strony uczniów i rodziców (przedszkole, szkoła podstawowa,szkoły ponadgimnazjalne) 3 h
 3. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole i przedszkolu sposobem na rozwój uczniów i nauczyciela (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h

 

 

Polecane tematy szkoleń:

 

 

 1. Mediacje rówieśnicze w szkole (szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h nowość
 2. Praca metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii- nowa jakość nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h nowość!
 3. Design Thinking- metoda twórczego rozwiązywania problemów, uczenia myślenia problemowego, aktywizowania i angażowania uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h
 4. Metody skutecznego wspomagania uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych (szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h nowość!
 5. Mobbing w szkole- trening antymobbingowy dla nauczycieli (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h nowość!
 6. Metody przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w szkole (szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h nowość
 7. Praca z uczniem wybitnie uzdolnionym/ Praca z uczniami wymagającymi wsparcia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h
 8. Indywidualizacja i motywacja w nauczaniu szkolnym i przedszkolnym (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3 h
 9. Jak promować, żeby osiągnąć sukces? Dobra i skuteczna współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3hDebata oksfordzka, czyli jak angażować uczniów w debatę i rozwijać ich umiejętności przemawiania, prezentacji, argumentowania (szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h
 10. Zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń- jak motywować siebie, aby skutecznie zwiększać poziom motywacji naszych uczniów? (szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne) 3h

 

Zaproponuj własny temat szkolenia "szytego na miarę" potrzeb,

a my przygotujemy je dla Ciebie!

 

 

 

Jesteśmy otwarci na propozycje i tworzenie indywidualnych planów szkolenia dla danej placówki.

Zapewniamy wszystkie materiały szkoleniowe, dobrą atmosferę, efektywną naukę i wsparcie poszkoleniowe. Zapraszamy!

 

Wszystkie proponowane szkolenia zawierają dużą porcję ćwiczeń i gotowych narzędzi do pracy, z których nauczyciele mogą korzystać w swojej pracy każdego dnia.

 

Promocyjny koszt szkolenia.

 

Atrakcyjne zniżki przy zamówieniu więcej niż jednego szkolenia w roku szkolnym.

OFERTA SZKOLEŃ DLA

RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022