Usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy szkoleń dla rodziców 2022/2023 organizowane w szkole/przedszkolu:

 

 

 

 

 

 1. Zagrożenie konfliktem. Zasady prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów w domu oraz w szkole/przedszkolu

 2. Komunikacja- podstawowe narzędzia w budowaniu wzajemnego zrozumienia i tworzeniu dobrych relacji w domu, szkole/przedszkole

 3. Współpraca rodziców ze szkołą/przedszkolem- metody, formy, dbanie o jakość i ciągłość

 4. Współpraca i skuteczna komunikacja z dzieckiem- budowanie więzi bez przemocy

 5. Agresja wśród dzieci- jak sobie z nią radzić, jak jej przeciwdziałać oraz w jaki sposób budować współpracę ze szkołą/przedszkolem w sytuacji trudnej

 6. Dziecko wybitnie uzdolnione/ dziecko wymagające wsparcia w domu i w szkole

 7. Zmotywowany rodzic, zmotywowany uczeń- w jaki sposób motywować siebie, aby skutecznie zwiększać poziom motywacji swoich dzieci

 8. Rodzic- doradca zawodowy i współtwórca kariery swojego dziecka. Mądre prowadzenie rozmów o przyszłości i teraźniejszości

 9. Trudności szkolne i przedszkolne- rola rodzica we wspieraniu dziecka oraz dobrej współpracy z placówką

 10. Włączanie się rodziców w życie szkoły/przedszkola- wspólne dbanie o rozwój i dobry wizerunek placówki

 11. Twój temat. Zaproponuj temat szkolenia "szytego na miarę" potrzeb, a my je przygotujemy!

 

Cenę szkolenia ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę liczbę uczestników, długość trwania i indywidualne potrzeby placówki