O Pracowni...

 

 

Pracownia powstała głównie z potrzeby i chęci towarzyszenia w rozwoju oraz z faktu, że czerpiemy ogromną radość z pomagania w odkrywaniu tego, co pomaga ludziom żyć i pracować lepiej, bardziej efektywnie w zgodzie ze sobą i dla własnej satysfakcji. 

Wiemy, że we współczesnym świecie rozwój stał się nie tylko potrzebą, ale i niejako "narzędziem pracy". Nieustanna chęć do podejmowania działań rozwojowych jest wpisana w nasze życie nie tylko zawodowe, ale i prywatne. Często słyszymy hasła "wyjdź ze swojej strefy komfortu", "zarządzaj swoim życiem", "umiej się sprzedać", a to powoduje narastający lęk i niepewność w kontaktach zawodowych

 i prywatnych. My chcemy pomóc Tobie, Twoim pracownikom, Twojej Rodzinie w "ogarnianiu zmiany", w rozwijaniu się w zgodzie z sobą, swoimi potrzebami.

 

Pracownia Edu- Rozwoju INSPIRE już w swojej nazwie odwołuje się do jednych z najważniejszych w naszym życiu elementów- edukacji i rozwoju. Jesteśmy przekonani, że droga do rozwoju wiedzie właśnie poprzez edukację- tę formalną i poza formalną. Edukacja to nie tylko wiedza szkolna, ale przede wszystkim proces, który przebiega przez całe nasze życie w myśl zasady LONG LIFE LEARNING. Nastawienie się "na proces" pozwala nam na swobodne przyjmowanie wiedzy, umiejętności, podnoszenie zatem swoich kompetencji i kwalifikacji. Możemy podążać ku lepszemu życiu, lepszej przyszłości. Edukacja szkolna od dawna zamyka ten proces w ramach szkolnej klasy i ławki, a przecież to, co podnosi jakość naszego  życia, to często nauka pobierana w sposób mniej sformalizowany.

 

 

Celem Pracowni od samego początku jest motywowanie, szkolenie, doradzanie, wspieranie doradcze,  coachingowe i jobcoachingowe tak, aby nasi Klienci byli zmotywowani i odpowiednio przeszkoleni, a w konsekwencji mogli śmiało stawiać czoło nowym wyzwaniom. Nastawili się na proces, czyli działania długofalowe, których pozytywne konsekwencje będą odczuwali w swojej pracy i życiu osobistym, na długo po zakończeniu szkolenia, czy procesu coachingu.

 

Jednym z najważniejszych założeń Pracowni jest wspieranie szkoleniowe, doradcze, metodyczne nauczycieli i Rad Pedagogicznych. Tym samym wpływanie na jakość edukacji i satysfakcję z pracy pedagogów, podnoszenie ich kompetencji miękkich, a także wspieranie ich rozwoju osobistego. Dlatego w samej nazwie Pracowni odwołujemy się i do, szeroko rozumianego, rozwoju, ale także edukacji na różnych poziomach.

 

 

Szkolenia dedykujemy konkretnym grupom zawodowym i dostosowujemy ich zawartość merytoryczną do grupy docelowej. Zawsze "szyjemy na miarę". Ważny jest dla nas ten konkretny Klient- jego potrzeby, cele i przekonania. Nie ma uniwersalnych szkoleń i procesów. Każda proponowana przez nas forma aktywności rozwojowej jest adresowana do konkretnej grupy lub osoby. 

 

Dużą część naszej pracy szkoleniowej z Klientem pochłania, przynosząc ogrom satysfakcji, praca warsztatowa, ponieważ wierzymy, że proces nauczania wiedzie przez pracę praktyczną, czyli procesy głębokiego przetwarzania informacji i natychmiastowego stosowania w praktyce.

 

Wierzymy również w ogromną moc rozwoju, wierzymy w naszych Klientów i wierzymy w siebie. To gwarantuje sukces, który podpieramy bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i dużym doświadczeniem praktycznym, ale również doświadczeniem życiowym w pracy z różnymi grupami Klientów.

 

Każdy jest dla nas ważny, każdy zostaje wysłuchany, każdy zasługuje na to, co najlepsze- w pracy i w życiu osobistym.

 

Chcemy również adresować swoją ofertę do ludzi młodych, którzy dopiero stoją przed ważnymi wyborami w życiu. Naszym celem jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu wyzwań takich jak wybory edukacyjne- kierunek studiów, uczelnia oraz wybory życiowe i zawodowe- wybór zawodu, nowe cele w życiu. Ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą daje nam podstawy, aby wyjść na przeciw zmieniającemu się światu i na przeciw oczekiwaniom nowych pokoleń.

 

 

 

O mnie...

 

 

Jestem  doświadczonym szkoleniowcem, coachem, doradcą edukacyjnym i zawodowy, trenerem z wieloletnim stażem i sukcesami szkoleniowymi, wykładowcą akademickim, nauczycielem z wyboru i powołania oraz mediatorem. Zajmuję się przede wszystkim szkoleniem nauczycieli i całych Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli oraz  pracowników firm m.in. dyrektorów, managerów, doradców, pośredników, brygadzistów.

Podstawowym obszarem mojej aktywności jest szkolenie ludzi tak, aby pomóc im skutecznie rozwiązywać problemy w pracy i w życiu osobistym, a także towarzyszyć im w rozwoju, który będzie służył podnoszeniu jakości ich pracy i życia. Ważnym polem badania i działania w praktyce jest dla mnie łączenie kompetencji społecznych i poznawczych (przy wykorzystaniu m.in. idei Social and Emotional Learning), a także rozwój kompetencji miękkich. Uczestniczyłam w  wielu szkoleniach metodologicznych, konferencjach i seminariach w kraju i zagranicą m.in. w Berlinie, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Nieustannie rozwijam się i szkolę, aby wspomagać Innych w ich rozwoju poprzez szkolenia "skrojone na miarę".

 

Poza sferą zawodową zajmuje mnie pomaganie bezdomnym zwierzętom, odpoczynek na łonie natury, zwiedzanie zamków i pałaców, promowanie coachingu oraz technik "uważności" - mindfulness, życia w zgodzie ze sobą, szukanie w sobie codziennej odwagi do podejmowania nowych celów.  Kocham jazz, a ostatnio z ogromną pasją śledzę muzyczną karierę Gregorego Portera. 

 

Szkolenia dla firm

Szkolenia RadPedagogicznych/warsztaty dla uczniów

Szkolenia dla  rodziców

Mediacje

 

 

 

Pracownia Edu - Rozwoju INSPIRE