Kontakt

                                       Tematy warsztatów dla uczniów 2022/2023 organizowane w szkole:

 

 

 

Szkoła Podstawowa klasy IV- VIII

 

 1. Konflikt. Zasady prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów w domu oraz w szkole (z użyciem narzędzi coachingowych i mediacyjnych)

 2. Komunikacja- podstawowe narzędzia w budowaniu wzajemnego zrozumienia i tworzeniu dobrych relacji. Trening interpersonalny dla uczniów

 3. Agresja- jak sobie z nią radzić, jak jej przeciwdziałać oraz w jaki sposób zachować się w sytuacji trudnej

 4. Wprowadzenie do debaty oksfordzkiej (warsztat, który najrozsądniej jest połączyć z przeszkoleniem grupy nauczycieli odpowiedzialnych za realizację debat w szkole)

 5. Uważność i relaksacja w szkole i życiu codziennym- ćwiczenia wzmacniające

 6. Kreatywność i koncentracja- wprowadzenie do codziennych ćwiczeń

 

 

Szkoły ponadpodstawowe

 

 1. Team building- budowanie zespołu klasowego

 2. Carriere coaching- doradztwo zawodowe, preorientacja zawodowa, budowanie własnej ścieżki edukacyjno- zawodowej

 3. Zamieniamy marzenia w cele- warsztat rozwojowy dla nastolatków

 4. Wprowadzenie do debaty oksfordzkiej (warsztat, który najrozsądniej jest połączyć z przeszkoleniem grupy nauczycieli odpowiedzialnych za realizację debat w szkole)

 5. Uważność i relaksacja- jak sobie radzić z natłokiem myśli, jak reagować na stres- ćwiczenia wzmacniające

 6. Kreatywność i koncentracja- wprowadzenie do codziennych ćwiczeń